$ (usd)
Ürünler Tek Kullanıcı Çok Kullanıcı
Stok 280 420
Cari 280 420
Fatura 280 420
Muhasebe 380 570
Çek/Senet 290 435
Yrsaliye 260 390
İmalat 280 420
Sipariş 300 450
Demirbaş 480 720
Bordro 600 900
Bütçe 230 345
Yşletme 300 450
Taksit 300 450
Dövizli Muhasebe 170 255
Miktarly Muhasebe 170 255
Sonradan Muhasebeleştirme 350 525
Dövizli Cari 120 180
Çift Birimli Stok 120 180
Barkodlu Çalyşma Opsiyonu 200 300
Kur Takibi 120 180
Depo 200 300
Müstahsil 380 570
Raporlar 380 480
Beyan. ve Mali Tablolar 250 375
Kambiyo Senetleri 140 210
Kartoteks 260 390
Databank 440 660
Özel Okul Bordrosu 700 1050
Oto Satış 370 555
Servis 500 750
Muhasebe Büro Otomosyonu 220 330
Pos 1100 1650
Akaryakyt 1000 1500
Barkod Etiketi 670 670
Yazar Kasa 770 770
Adisyon 440 660
Aidat 400 600
Kredili Satyş 550 825
Dövizli Raporlar 450 675
Kasa 230 345
Paket I (Stok+Cari+Fatura 800 1200
Peket II (Stok+Cari+Fatura+Yrsaliye) 1040 1560
Paket III (Stok+Cari+Fat.+Muhasebe+Cek/Senet) 1350 2025
Paket IV (Stok+Cari+Fat.+Muhasebe+Cek/Senet+Yrs.) 1400 2100
Paket V (Stok+Cari+Fat.+Cek/Senet) 1060 1590
Paket VIII (Stok+Cari+Fat.+Muhasebe+Cek/Senet+Sipariş+Yrs.) 1650 2475
Paket IX (Oto Satyş+Cari+Muhasebe+Çek/Senet) 1100 1650
Paket X (Oto Satyş+Stok+Cari+Fatura+Muhasebe+Çek/Senet) 1550 2325
Paket XI (Servis+Stok+Cari+Fatura+Muhasebe+Çek/Senet) 1650 2475
Akaryakyt Pak. (Akaryakyt+Cari+Fatura+Çek/Senet+irsaliye) 1900 2850
Kredili Satyş Pak.-I (Stok+Cari+Fatura+Çek/Senet+Muhasebe+Kredili Satyş) 1600 2400
Kredili Satyş Pak.-II (Stok+Cari+Fatura+Çek/Senet+Kredili Satyş) 1330 1995
Adisyon Pak. (Stok+Cari+Fatura+imalat+Adisyon) 1300 1950
Mali Müşavir.-I (Muhasebe+Bordro+işletme) 900 1350
Mali Müşavir.-II (Muhasebe+Bordro+işletme+Demirbaş) 1200 1800
Mali Müşavir.-III (Muhasebe+Bordro+işletme+Mali Tablolar) 1100 1650
Mali Müşavir.-IV(Muhasebe+Bordro+işletme+Demirbaş+Mali Tablolar) 1400 2100